Kronika Sierosław 2009

Kronika Sierosław 2009

Sifu Cheung i Sir john Doe objaśniają przebieg energii Qi wzdłuż kręgosłupa.

Continue Reading

Kronika Sierosław 2009

Kurs z Sifu Cheng – medytacja na poziomie II.

Continue Reading

Kronika Sierosław 2009

Na zdjęciu – absolwenci kursu (poziom II) z mistrzem Wing Ho Cheung w Sierosławiu w roku 2009.

Continue Reading

Kronika Sierosław 2009

Na zdjęciu – absolwenci kursu z mistrzem Wing Ho Cheung w Sierosławiu w roku 2009.

Continue Reading