Ustawienia systemowe

Więcej informacji odnośnie tego zagadnienia znajdą Państwo na https://sensable.pl

Zapisy na ustawienia – uzgadniane indywidualnie.

Ustawienie systemowe daje nam możliwość ustawić nasz wewnętrzny obraz za pomocą przedstawicieli i z pomocą doświadczonej osoby prowadzącej ustawianie zobaczyć oraz poznać odzwierciedlenie naszej wewnętrznej rzeczywistości, do której nie mamy dostępu za pośrednictwem naszego umysłu. Ustawienie nie jest żadną ogólną prawdą, wyrocznią ani obrazem spirytualistycznym. Jest odbiciem naszego osobistego obrazu pewnej sytuacji. Może nią być kwestia rodzinna, jakiegoś związku czy sprawa zawodowa albo dostęp do otwartego pytania. Jest to zawsze nasz osobisty, podświadomy obraz jakiejś sytuacji. I tak dwoje dzieci pochodzących z jednej rodziny może mieć zupełnie inne wewnętrzne obrazy swojej rodziny czy też kilku pracowników całkowicie różne osobiste obrazy firmy, w której pracują.

Ważne, by mieć kompetentnego prowadzącego (terapetę/trenera), który pomoże zrozumieć obraz ustawiony przez przedstawicieli. Następnie ważne jest, by podkreślić, że jest to osobisty, podświadomy, wewnętrzny obraz osoby.

Trudno nam obchodzić się z naszą podświadomością. Żyjąc w zachodniej cywilizacji, jesteśmy wychowani do świadomego kształtowania życia, a dostęp do podświadomości jest bardzo utrudniony. W naszej kulturze często zatracamy możliwość wykorzystywania naszych pokładów podświadomości.

Ustawienia są prostą, wywierającą wrażenie metodą, nawiązania kontaktu z naszym podświadomymi obrazami. Ustawienia to nie cuda, wyrocznia ani oczekiwanie natychmiastowego wyleczenia. Potrzebujemy czasu, by zintegrować obrazy powstałe w wyniku ustawienia. Obrazy, których latami kurczowo się trzymaliśmy, nie znikną z dnia na dzień. Potrzebują czasu, tak jak rany, które się leczą.

Jednak czasami zdarza się, że wszystko pójdzie szybko. Wgląd, który czasem nas przestraszy albo którego nie rozumiemy, czasem szybko zadziała. Nie powinno się jednak liczyć na cud lub czary. Droga zmiany nigdy nie jest łatwa i wymaga od nas odwagi do poznania nieznanego, które nas oczekuje. (źródło: internet)