Zajęcia Aikido Poznań

Seminarium Aikido mistrz Karl Grunick

Dla wielu młodych ludzi tai-chi to ucieczka i ratunek przed dokuczaniem i poniżaniem ze strony rówieśników, a także pomoc psychiczna w przypadku problemu przemocy domowej. Tai-chi to drabina,  po której wspinanie się daje ogromne efekty fizyczne, motywację do działania oraz poczucie własnej wartości.

Continue Reading