Kronika Sierosław 2009

Sifu Cheung i Sir john Doe objaśniają przebieg energii Qi wzdłuż kręgosłupa.